SERVISNÝ DISPEČING

+420 511 189 985

PORADENSTVO

+420 511 189 990

ASISTENČNÁ VÍKENDOVÁ LINKA

+420 777 818 111
(toto číslo, je pripravené pre vaše poradenstvo
počas dňoch pracovného pokoja a to od 10.00 - 17.00 hod.)

SERVISNÍ TECHNICI

+420 777 745 933 - Jan Souček
+420 774 957 320 - Michal Čába
+420 777 745 941 - Tomáš Lorenc
+420 777 745 936 - Martin Straka
+420 733 753 340 - Oldřich Filouš
+420 733 736 942 - Martin Šikral
+420 777 745 934 - Miroslav Hrdina
+420 737 606 616 - Jakub Blažek
+420 733 736 945 - Petr Dobeš
+420 777 749 347 - Jan Hamerský

PODPORA

+420 733 736 938 - Filip Trávníček
+420 777 749 326 - Gabriela Müllerová
+420 733 736 944 - Alexandra Boesová
+420 733 736 935 - Nicola Pazourková
+420 777 745 943 - Kristýna Navrátilová

CHLADENIE

+420 777 74 59 36 - Martin Straka
+420 777 74 59 33 - Jan Souček

PROGRAMÁTOR, SOFTWARE,
MIKROELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE

+420 777 74 59 35 - Tomáš Filingr