Hotline: +420 511 189 990
czsk

Jaká je úroveň hygieny při prodeji zmrzliny?

Naše produkty

Články

13. 05. 2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11. 05. 2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

09. 05. 2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...

Z výsledků kontroly, kterou realizovala v letní sezoně 2011 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, vyplývá, že hygienická úroveň při výrobě a prodeji zmrzliny se v posledních letech zvyšuje. V rámci hodnocení bylo zkontrolováno na 60 restaurací, cukráren a stánků se zmrzlinou. Závady za které jejich provozovatelé zaplatili sankce ve výši 20.000 Kč, byly zjištěny ve 13 případech.

Z výsledků kontroly, kterou realizovala v letní sezoně 2011 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, vyplývá, že hygienická úroveň při výrobě a prodeji zmrzliny se v posledních letech zvyšuje. V rámci hodnocení bylo zkontrolováno na 60 restaurací, cukráren a stánků se zmrzlinou. Závady za které jejich provozovatelé zaplatili sankce ve výši 20.000 Kč, byly zjištěny ve 13 případech.

Zjištěné závady

K poměrně častým závadám patřily nedostatky v provozní hygieně v zázemí provozovny. To se týkalo zejména neprovádění pravidelného úklidu a skladování nepotřebného inventáře. Přímo na prodejním místě se tyto nedostatky ale nevyskytovaly.

Také úroveň osobní hygieny byla na dobré úrovni, nečistý či nevhodný pracovní oděv byl konstatován pouze ojediněle. Dalším hodnoceným kritériem byl stavebně technický stav, v tomto ohledu nevyhovovala pouze jedna ze zkoumaných provozoven.

Nesprávné skladování

Závažnějším problémem, který kontrola odhalila, bylo zejména skladování zmrzliny či zmrzlinové směsi společně se syrovým masem, vejci, nebo nečištěnou zeleninou. Provozovatelé mohou díky tomuto nesprávnému skladování způsobit přenos patogenních mikroorganismů do prodávané zmrzliny, důsledkem může být vznik průjmového onemocnění u spotřebitelů.

Dalším problémem bylo neoznačování nádob se zmrzlinou dovezenou z jiné výrobny. Problém v tomto ohledu představuje skutečnost, že původ takového výrobku není zřejmý, nelze zjistit výrobce ani datum spotřeby, takže tato zmrzlina nesmí být dále uváděna do oběhu. Používání surovin s prošlým datem spotřeby bylo zjištěno pouze ve dvou případech

Závěr: celkové zlepšení hygienické úrovně

Z celkového hodnocení vyplývá, že v porovnání s předchozími lety se hygienická úroveň při prodeji zmrzliny zvyšuje, personál bývá vhodně upraven a používá správné podávací náčiní. Zvyšuje se také úroveň kvality zmrzliny po mikrobiologické a chemické stránce. Zkoumaných 26 vzorků bylo hodnoceno jako zdravotně nezávadné, bez přítomnosti patogenních organismů. Mírně zvýšený počet indikátorových mikroorganismů byl zjištěn v pěti případech, a byl důsledkem nedostatků ve skladování a provozní hygieně.

Hodnocen byl také obsah syntetických barviv, tento rok v tomto směru nebyly zjištěny žádné závady, což podle krajské hygienické stanice svědčí o tom, že provozovatelé využívají hotové směsi, které již dále nepřibarvují.

Výsledky kontrol ukázaly také další pozitivní tendenci: provozovatelé postupně zavádí své vlastní kontrolní systémy, jako je například kontrola data spotřeby u používaných surovin, kontrola teploty v chladících a mrazících zařízeních, zavádí se evidence o výrobě zmrzliny, což vede k zajištění výroby zdravotně nezávadných produktů.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Články

13/05/2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11/05/2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

9/05/2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...