Hotline: +420 511 189 990
czsk

Živnost na prodej točené zmrzliny

Naše produkty

Články

13. 05. 2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11. 05. 2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

09. 05. 2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...

Uvažujete o predaji točenej zmrzliny? Mať stánok na rohu ulice s tak dokonalou zmrzlinou, o ktorej si budú rozprávať aj v susednom kraji, je snom každého podnikateľa. Než však vytočíme svoj prvý zmrzlinový kornút, je potreba zariadiť pár formálnych vecí.

Čo je potreba zariadiť

K štartu podnikania v predaji točenej zmrzliny stačí zdanlivo len 3 veci::

 • Živnostenské oprávnenie – hostinská činnosť alebo cukrárstve a pekárstvo
 • Oznámenie o začatí činnosti prevádzkarne na podateľni príslušnej KHS (Krajská hygienická stanica)
 • Zdravotný preukaz (má neobmedzenú platnosť, podľa zákona č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predaj čapované zmrzliny je podmienený vlastníctvom jednej zo živností remeselných, na ktoré sa vzťahuje podmienka vyučenie v odbore. Nezúfajme však, výučný list mať nemusíme, stačí si pre svoju činnosť zohnať zodpovedného zástupca.

zmrzlina - venkovní prodej

Zmrzlina na kolesách je trendom najmä v zahraničí. Nezabúdajte však na hygienické predpisy. (Travis Swan, Selling ice cream ?, cc-by)

Požadavky na hygienu

Než pristúpime k oznámenia činnosti na KHS, prispôsobíme prostredie svojej predajne podľa základných hygienických požiadaviek. Nároky sa líšia podľa typu stavby, iné pravidlá platia pre cukráreň a iné zase pre stánok pri parkovisku.

Pevná stavba

 • tečúci pitná teplá (min. +45 °C) a studená pitná voda
 • umývadlo s pákovou batériou na umývanie rúk s hygienickým vybavením (tekuté mydlo baktericídne, neparfumované; papierové utierky)
 • drez s pákovou batériou a pracovnou plochou
 • pracovná doska – čistitelny a dezinfikovatelny povrch (hladký, umývateľný netoxický materiál, nemusí byť nerez)
 • obloženie okolo pracovnej plochy – kachličky, umývateľná tapeta alebo umývateľný náter (potravinárska farba)
 • podlahy – umývateľné, čistitelná a dezinfikovatelná
 • svetlo – dostatočné osvetlenie pracovných plôch a bezpečnostné kryty na svetlách
 • elektrická prípojka – podľa typu stroja (líši sa na stroje na točenú zmrzlinu a na výrobník zmrzliny)
 • vetranie – dostatočné odvetranie priestor
 • chladničky – k uchovávanie pripravenej tekutej zmrzlinovej zmesi, chladničky musí byť vybavená teplomerom
 • kôš na odpad

Zázemie pre zamestnancov pri pevnej stavby

Šatňa – šatníková uzamykateľná skriňa na oddelené skladovanie civilného a pracovného odevu (1 delená skriňa = 1 osoba). Šatňa musí byť osvetlená a vetrateľná

Personálne WC – záchod, predsienka s umývadlom s pákovou batériou, tekutým mydlom a papierovými utierkami. Odvetranie oboch miestností, umývateľné steny a podlahy a vhodné osvetlenie.

Upratovacia miestnosť – výlevka, teplá a studená pitnej voda, umývateľná do výšky 1,50 m (kachličky, potrav. náter, umývateľná tapeta), protišmyková podlaha, odvetraná a osvetlená miestnosť, police na čistiace prostriedky. Upratovací vedro s mopom zvlášť na WC, zvlášť na prevádzkareň.

Lahodná smotanová zmrzlina je to pravé uprostred horúceho letného dňa (Louis du Mont, Ice Cream, cc–by)

Stánok

Pre stánkový predaj točené zmrzliny platia rovnaké hygienické predpisy rovnako ako pre predaj v pevnej stavbe, ale s týmito úpravami:

 • pitná voda z verejného vodovodu alebo použitie balenej pitnej vody. Ohrev pitnej vody na teplotu min. + 45 °C
 • odpady – likvidácia tekutého odpadu – zabezpečenie odvodu odpadovej vody do kanalizácie alebo do odpadovej nádoby mimo stánok. Odpadová nádoba sa musí denne sanitovať.

Zázemie pre zamestnancov vo stánkovom predaji

Nároky na zázemie vo stánkovom predaji nie sú tak vysoké ako u pevnej stavby, je potrebné zaistiť:

 • šatníkovú skrinku (oddelene civil a pracovný odev)
 • upratovacie prostriedky napr. v skrinke pod drezom (odvetraná)
 • WC v dosahu 120m (vyčlenené pre potravinárov)

Manipulácia s kornútky

Kornútky na točenú zmrzlinu ukladáme do zásobníkov. Pri točenie zmrzliny a jej výdaji zákazníkovi je nutné používať ochranné prostriedky (rukavice, igelitové vrecká, gumové nástavce alebo papierové obrúsky) a odkladacie stojančeky na vytočenú zmrzlinu.

Legislatíva

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín – príloha II

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 137/2004 Zb. o hygienických požiadavkách na stravovacie služby a o zásadách osobné a prevádzkové hygieny pri činnostiach epidemiologicky závažných v znení vyhl. č. 602/2006 Zb.

3) Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., Ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov

Spracovanie systému kritických bodov (HACCP) je nevyhnutným predpokladom pre dodržanie požiadaviek Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.

Články

13/05/2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11/05/2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

9/05/2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...

Aktualita

PřijďtePřijďte si prohlédnout novinky na zmrzlinovou sezónu 2024

Jako každý rok jsme si pro vás připravili několik prezentací novinek po ČR i SK.